Uwaga !
W dniach 22.07 – 30.07 oraz 12.08 – 16.08 gabinet medycyny pracy będzie nieczynny.

Naszym podstawowym zadaniem jest udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów wymagających całodobowej opieki, pacjentów wymagających pomocy doraźnej oraz specjalistycznych świadczeń zdrowotnych udzielanych w trybie ambulatoryjnym.

Nigdy nie odmawiamy pomocy osobie, która potrzebuje jej natychmiast ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

Pomocy naszym pacjentom udziela tylko i wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny, posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym i oczekiwaniom naszych pacjentów podejmujemy działania zmierzające do podnoszenia jakości świadczonych usług, w szczególności poprzez monitorowanie jakości udzielanych świadczeń, podnoszenie kwalifikacji personelu oraz dbałość o zachowanie praw pacjentów.

Zabiegi refundowane przez:

Świadczenia zdrowotne w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne są udzielanie w budynku szpitali, z którymi Podmiot leczniczy zawarł umowy cywilno- prawne.
Niezbędne do procesu leczniczego badania diagnostyczne, które nie mogą być wykonane na miejscu, wykonuja dla nas specjalizujące się w tym zakresie podmioty. Przed skierowaniem na badania diagnostyczne każdorazowo informujemy pacjenta o miejscu wykonania badań diagnostycznych.

Przed wizytą prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną lub osobistą.
Przed pobraniem krwi prosimy o rejestrację telefoniczna.

Gabinet zabiegowy

Punkt szczepień

Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet położnej środowiskowo- rodzinnej oraz poz

Z poradni zapewniających ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne korzystają pacjenci niewymagający leczenia szpitalnego.

Nasze poradnie udzielają w większości bezpłatnych świadczeń zdrowotnych tylko na podstawie dokumentu tożsamosci.

W swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w bardzo szerokim zakresie.

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich. Więcej