Informacje dotyczące szczepienia na COVID-19

 

UWAGA !

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM :

 

Czynne numery telefonu:

tel 52 583 62-56, fax 52 583 62 58, +48 539 670 580 (zgłaszanie recept)

 

Wizyta w poradni specjalistycznej po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

 

Od dnia 10.03.2020 rejestracja do lekarza pierwszego kontaktu wyłącznie telefonicznie (od godz. 8:30).

 

Jeżeli w okresie 14 dni spełnisz co najmniej jedno z
następujących kryteriów:

  • BLISKI KONTAKT Z OSOBĄ, W KTÓREJ STWIERDZONO ZAKAŻENIE
    KORONAWIRUSEM (POTWIERDZONE LUB PRADWOBODOBNE)
  • PRACA LUB PRZEBYWANIE JAKO ODWIEDZAJĄCY W JEDNOSTCE OPIEKI ZDROWOTNEJ, W KTÓREJ LECZONO PACJENTÓW ZAKAŻONYCH KORONAWIRUSEM
  • PODRÓŻ/PRZEBYWANIE W REGIONIE, W KTÓRYM UTRZYMUJE SIĘ TRANSMISJA KORONAWIRUSA (CHINY, KOREA, WŁOCHY, IRAN, JAPONIA,
    TAJLANDIA, WIETNAM, SINGAPUR, TAJWAN)

NIE ZGŁASZAJ SIĘ DO PRZYCHODNI !!! NATOMIAST :

  • ZADZWOŃ SANEPID 728-874-405, 694-945-838
  • ZADZWOŃ INFOLINIA NFZ CAŁODOBOWO 800-190-590
  • ZGŁOŚ SIĘ OSOBIŚCIE DO SZPITLA ZAKAŹNEGO UNIKAJĄC SKUPISK LUDZI (KOMUNIKACJA MIEJSKA) JEŻELI JUŻ ZGŁOSIŁEŚ SIĘ DO PRZYCHODNI TO NATYCHMIAST POINFORMUJ PERSONEL MEDYCZNY NIE CZEKAJĄC W KOLEJCE DO REJESTRACJI.

Naszym podstawowym zadaniem jest udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów wymagających całodobowej opieki, pacjentów wymagających pomocy doraźnej oraz specjalistycznych świadczeń zdrowotnych udzielanych w trybie ambulatoryjnym.

Nigdy nie odmawiamy pomocy osobie, która potrzebuje jej natychmiast ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

Pomocy naszym pacjentom udziela tylko i wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny, posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym i oczekiwaniom naszych pacjentów podejmujemy działania zmierzające do podnoszenia jakości świadczonych usług, w szczególności poprzez monitorowanie jakości udzielanych świadczeń, podnoszenie kwalifikacji personelu oraz dbałość o zachowanie praw pacjentów.

Zabiegi refundowane przez:

Świadczenia zdrowotne w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne są udzielanie w budynku szpitali, z którymi Podmiot leczniczy zawarł umowy cywilno- prawne.
Niezbędne do procesu leczniczego badania diagnostyczne, które nie mogą być wykonane na miejscu, wykonuja dla nas specjalizujące się w tym zakresie podmioty. Przed skierowaniem na badania diagnostyczne każdorazowo informujemy pacjenta o miejscu wykonania badań diagnostycznych.

 

 

Przed wizytą prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną lub osobistą.

Gabinet zabiegowy

Punkt szczepień

Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet położnej środowiskowo- rodzinnej oraz poz

Z poradni zapewniających ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne korzystają pacjenci niewymagający leczenia szpitalnego.

Nasze poradnie udzielają w większości bezpłatnych świadczeń zdrowotnych tylko na podstawie dokumentu tożsamosci.

W swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w bardzo szerokim zakresie.